Vi skaber værdi med energi

Det er vores mål at hjælpe vores kunder til at vælge energiløsninger, der er fremtidssikrede og skaber værdi for både dem selv og vores samfund. Det gør vi ved at tilbyde skræddersyede energiløsninger, rådgivning om og tilskud til energiforbedringer og naturligvis gas til markedspris.

Vi fører an i den grønne omstilling

Med den grønne omstilling er Danmark på vej til at skifte fra den “sorte” økonomi, der bygger på fossile brændstoffer (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi med vedvarende energikilder som sol, vind, vand og genanvendelse. Som et vigtigt bidrag til den grønne omstilling er vi Danmarks førende producent af biogas, der fremstilles af organisk materiale fra landbruget og affald fra virksomheder og private husholdninger og derfor er CO2 neutral. Samtidig fokuserer vi på at være så klimavenlige og ressourcebesparende som muligt i hverdagen med hensyn til vores forbrug af el, varme, transport osv.

Vi sælger ikke bare gas

Gas og service til hele landet

Hos Nature Energy sælger vi ikke bare gas og service. Vi rådgiver både vores private kunder og virksomheder om valg af den rigtige energiløsning - til opvarmning, produktion og biler. Og vi giver tilskud til energiforbedringer.

Danmarksmestre i biogas

Nature Energy Biogas er Danmarks førende producent af biogas med vores 4 anlæg, der tilsammen leverer biogas nok til at opvarme 30.000 parcelhuse. Biogassen fremstilles af organisk materiale fra landbruget og affald fra husholdninger og virksomheder. På den måde udnyttes energi, der ellers ville gå til spilde, til CO2 neutral energi.

God energi til Fyn

Nature Energy Distribution sender hvert år over 140 millioner m3 natur- og biogas ude til private husholdninger, det offentlige og virksomheder. Vi ejer det fynske naturgasnet og sørger for, at det fungerer sikkert og effektivt, så vores kunder kan holde varmen og produktionen i gang uden problemer.