Nature Energy klar til Arlas grønne gas i Videbæk 

(2. juni 2017)

65 landmænd har meldt sig som leverandører til et biogasanlæg i Videbæk. Dermed kan der inden længe tages 1. spadestik til Nature Energys næste store biogasanlæg, som opføres i samarbejde med landmænd, Arla og Xergi. Anlægget, der skal levere grøn gas til Arlas produktion, er del af anden bølge af Nature Energys biogasudbygning, som de kommende to år skal fordoble selskabets biogasproduktion. Startskuddet til projektet i Videbæk går i august 2017. 

Nature Energy har igangsat anden bølge af sin biogasudbygning, der med tre nye anlæg skal fordoble produktionen fra de nuværende 4 anlæg. Kort før årsskiftet kom spaderne i jorden til dels et økologisk anlæg i Brande, dels Danmarks største biogasanlæg i Korskro. Etapen rundes af med det store anlæg i Videbæk, hvor 65 lokale landmænd bliver leverandører af gylle og dybstrøelse til en produktion svarende til ca. 16,5 mio. m3 grøn biogas. Hvor gassen fra Nature Energys øvrige anlæg sendes i det landsdækkende naturgasnet, får gassen fra Videbæk en direkte pipeline ind i produktionen hos Arla Foods i Videbæk. Dermed kan Arla, der er en af Danmarks største aftagere af naturgas, fra udgangen af 2018 skifte næsten 70 procent af naturgassen i områdets produktion ud med grøn energi. 

Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy: ”Nature Energy Videbæk er lidt andeledes end vores øvrige anlæg, fordi gassen ikke sendes på naturgasnettet – men det viser lidt om biogassens fleksibilitet og muligheder. Her går vi ind og løser en konkret udfordring i stor skala hos en enkelt virksomhed, men fordelene for samfundet er de samme: vi reducerer CO2 og udvaskning af kvælstof, løser en affaldsudfordring og optimerer brugen af restprodukter fra landbruget.” 

Dobbelt værdi for Arla 

For Arla spiller anlægget direkte ind koncernens generelle målsætning om, at 50 procent af den energi, der bliver brugt i produktionen, skal stamme fra vedvarende energikilder. 

”Anlægget her gør det muligt for Arla at erstatte store dele af den fossile gas med grøn gas”, forklarer Kristian Østerling Eriknauer, vice president for CSR i Arla, ”men væsentligt for os er også, at det blandt andet er vores landmænd, der skal levere størstedelen af råvarerne til anlægget. Det giver rigtig god synergi mellem produktion og ressourcer og skaber værdi hele vejen rundt for os som virksomhed.” 

Landbruget har store fordele i biogassen 


I leverandørforeneingen Videbæk Biogas har man arbejdet for et anlæg i Videbæk igennem en årrække, og det er derfor en tilfreds og lettet formand, Ole Kjær, der nu kan se anlægget blive realiseret: 

”Vi har kæmpet for det her anlæg, og det er en stor sejr for landmændene i Videbækområdet, at vi nu er kommet frem til et spadestik. Der er store miljøfordele at hente for landbruget i biogassen, og der er god økonomisk fornuft for os i at deltage i et stort fællesanlæg, frem for at hver landmand skal udvide med små selvstændige anlæg. Vi glæder os til at komme i gang.” 

Rekordstort anlæg er milepæl for Xergi 

Nature Energy bliver hovedejer af anlægget med godt 80 %, mens landmændene, Arla og anlægsleverandøren Xergi tegner sig for de øvrige ejerandele. Xergi står også bag Nature Energys øvrige 
anlæg i drift, men anlægget i Videbæk bliver til gengæld det absolut største, Xergi har leveret, siden virksomheden begyndte at bygge biogasanlæg for over 30 år siden. Derfor håber Jørgen Ballermann, administrerende direktør i Xergi, da også, at projektet kan inspirere andre dele af fødevareindustrien til at se på mulighederne for at producere og anvende biogas: 

”Anlægget opbygges efter nogle grundprincipper, som igennem en årrække har sikret en stabil og høj biogasproduktion på en række store biogasanlæg, vi har leveret til bl.a. Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark. Anlægget vil anvende flere af de nye tekniske løsninger til biogasindustrien, som Xergi løbende udvikler. Løsninger, som forbedrer gas-udbyttet fra organiske reststoffer fra fødevareindustrien, landbruget og husholdninger. Videbæk bliver derfor – også i international sammenhæng – endnu et pejlemærke i omstillingen til grøn energi.” 

Yderligere oplysninger: 
Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy, telefon 40 18 77 67, oh@natureenergy.dk 
Arla Foods, pressetelefon 91 310 310 
Ole Kjær, leverandørformand i Videbæk Biogas, telefon 40 59 60 17 
Jørgen Ballermann, adm. direktør Xergi, telefon 25 27 94 36, jba@xergi.com 

Nature Energy leverer dagligt gas til privat- og erhvervskunder i hele landet. Nature Energy ønsker at bidrage aktivt til den grønne omstilling og at levere effektive og bæredygtige løsninger til hverdagen. Nature Energy har som målsætning at effektivisere biogasproduktion bl.a. via mange, ens storskalaanlæg, så samfundet får mest grøn værdi for pengene. Nature Energy driver 4 moderne biogasanlæg og vil frem mod 2021 udbygge porteføljen til en samlet produktion på ca. 240 mio. m3 grøn gas 

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 13.500 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland og Luxemburg. 

Leverandørforeningen Videbæk Biogas er etableret i 2012 med henblik på at sikre lokal biogasproduktion til gavn for landbrug, samfund og nærmiljøet i Videbækområdet. Leverandørforeningen tæller ca. 65 leverandører. 

Xergi er en af de førende leverandører af biogasteknologi i Europa med mere end 100 energianlæg bag sig. Xergi er ejet fifty/fifty af Schouw & Co. og Hedeselskabet. 

Fakta om NGF Nature Energy Videbæk A/S 

Anlægges bygges ved landsbyen Trøstrup syd for Videbæk 
Anlægget ejes af Nature Energy, Arla, Xergi og leverandørforeningen Videbæk Biogas 
Anlægget skal hvert år behandle 600.000 t biomasse primært fra landbruget 
Det bliver til 27,5 mio. m3 rå biogas, svarende til 16,5 mio. m3 naturgas, hvis biogassen blev opgraderet. 
Biogassen opgraderes ikke til brug for naturgasnettet men føres direkte ind som procesenergi i Arlas produktionssteder i Videbæk (Nr. Vium, DP og Arinco). 
Der forbehandles i anlægget med FLEXFEED®-teknologien, der er udviklet af Xergi. 
Spadestik tages i august 2017, og anlægget står forventeligt færdigt ved udgangen af 2018 
Det store anlæg vil give 12-15 arbejdspladser på selve anlægget, mens op mod 100 mand vil være beskæftiget i byggeperiodens travleste perioder.