Værdiskabende sponsorater

Nature Energy er et gasselskab med mere end 30 års historie. Som landets største producent af grøn gas, biogas, til naturgasnettet tager vi ansvar og går forrest i udbredelsen af bæredygtig energi og en bedre anvendelse af samfundets ressourcer.

Vi støtter aktiviteter, som gør en positiv forskel – ikke blot for os selv og vores kunder, men også for lokalsamfundet. Vores indsats varetages blandt andet gennem partnerskaber med udvalgte samarbejdspartnere og foreninger, der ønsker at bevæge sig i retningen mod et mere bæredygtigt samfund. Som udgangspunkt vil de sponsorater, Nature Energy giver, have tilknytning til klima, miljø og bæredygtighed. Men også støtte til lokale projekter eller foreninger, hvor grøn energi indgår, vil være aktiviteter som vil kunne opnå økonomisk støtte fra Nature Energy. Sponsorpulje er fastlagt for ét år af gangen og fordeles 2 gange årligt – d. 31. maj og d. 31. november. Ansøgninger om sponsorater skal indeholde en beskrivelse af projekt, periode og beløb. Nature Energy sponserer ikke enkeltpersoner samt politiske og religiøse sponsorprojekter.